VERKKOKURSSIT

Vanhempien kurssi

Vanhempien kurssi

Mitä mun nuoressa oikein tapahtuu? 

Moni vanhempi kaipaa tukea teini-ikäisen vanhempana olemiseen. Helposti saatavilla olevalle ja konkreettiselle tuelle on tilausta. Kurssin tavoitteena on tuoda näkökulmia ja auttaa vanhempia ymmärtämään omaa nuorta jakamalla tietoa ja tukea vanhemmuuden välillä hyvinkin haastavassa tehtävässä.

45,00

Kurssin jälkeen vanhemmalla on vahvistunut ymmärrys, että teini-ikä on ihmisenä kasvamisen yksi tärkeimmistä vaiheista eikä vain vaihe, josta pitää yrittää sinnitellä yli. Videot tarjoavat konkreettisia työkaluja ja vinkkejä, miten selvitä vanhempana ja tukea oman nuoren kasvua kohti itsevarmaa, resilienssiä ja hyvät tunnetaidot omaavaa aikuista. Kurssi koostuu seitsemästä pääteemasta, jotka ovat: 

  1. Nuoruus erityisenä kehitysvaiheena; mitä siitä olisi hyvä tietää? 
  2. Nuoren myönteisen minäkäsityksen kehityksen tukeminen 
  3. Pitäisikö olla huolissaan nuoren somen käytöstä? 
  4. Tunnetaidot ja niiden kehityksen tukeminen 
  5. Tunnista nuoren stressi; mistä nuoret stressaa ja mitä stressi nuoruudessa on? 
  6. Vanhemman rooli ja rajat
  7. Kiitos!

Jokaisen pääteema sisältää oman videon, tekstin ja konkreettisia vinkkejä ja työkaluja.