VERKKOKURSSIT

Naisen voima – miten käyttää vihaa rakentavasti? (16.1.2024)

Naisen voima – miten käyttää vihaa rakentavasti? (16.1.2024)

Naisen voima -verkkokurssi auttaa tunnistamaan omia hankalia aggression ja vihan tunteitasi sekä opettaa valjastamaan niitä omaksi voimaksi. Myönteistä aggressiota tarvitaan, kun nainen opettelee suojelemaan itseään, laittamaan rajoja ja menemään kohti omia unelmia. Aggression rakentava käyttö vaatii ymmärrystä vihan viesteistä ja merkityksistä, jotta sitä voi oppia kuuntelemaan ja hyödyntämään eikä esimerkiksi käyttämään huomaamatta itseään vastaan. Tästä esimerkkinä jatkuva kriittinen, mitätöivä sisäinen puhe tai oirehtiminen masennuksella.

Kurssin vetäjinä toimivat TM, psykoterapeutti, pariterapeutti Terhi Ketola-Huttunen ja TT, perhepsykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki.

Kurssi alkaa torstaina 24.8 klo 18:00 aloituslivellä ja kestää kuusi viikkoa. Se sisältää aloitus- ja lopetuslivet, luentoja, mielikuvaharjoituksia ja tehtäviä. Materiaalit aukeavat maanantaisin ja torstaisin.

89,00

Kurssin sisältö:

 1. Aloituslive 16.1.2024 klo 18
 2. Oma aggressioni tarina – johdatus oman perheen ja suvun tunneilmastoon ja aggression käsittelyyn. Mihin olet tottunut? Onko tunteita säädelty lapsuuden perheessä puhumalla, vaikenemalla, syömällä, tekemällä paljon töitä, juomalla tai muilla addiktioilla? Onko jokin tunne ollut kielletty tai erittäin vaikea käsitellä? Mitä tunteita on saanut näyttää?
 3. Mitä aggressio on ja miksi se on tärkeää? Tuhoava ja rakentava aggressio – näiden erot. Miten opin kanavoimaan aggression rakentavasti? Epäsuora aggressio, passiivinen aggressio, itseen kääntyvä aggressio, myönteinen aggressio.
 4. Miksi aggressio on naisille vaikeaa – millaista se sinulle on? Mitkä ovat yleisimmät tilanteet, joissa naisten aggressio-ongelmat näkyvät?
 5. Aggressio voi olla suojatunne. Kun vihan alla onkin surua, yksinäisyyttä, häpeää, pelkoa. Miten oppia näkemään oman vihan, suuttumisen, raivoamisen alle? Mistä tunteista ja tarpeista en saa kiinni, kun puran vihaa muihin?
 6. Kun aggressio yhdistyy turvattomuuteen. Aggressio voi olla myös yhdistelmätunne. Esimerkiksi kateus ja mustasukkaisuus voivat pitää sisällään montaa tunnetta yhtä aikaa. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin usein syvästä turvattomuuden kokemuksesta. Mitä muita turvattomuuden ilmenemismuotoja on?
 7. Omat rajani ja niiden asettaminen, itsensä puolella oleminen. Miten kieltäytyä kohteliaasti? Miten oppia sanomaan kyllä uusille unelmille ja mahdollisuuksille? Miten rajoja voi konkreettisesti harjoitella?
 8. Vahingollisen aggression kanavoinnin pysäyttäminen. Miten toimin, kun joku hyökkää päälle sanallisesti? Mitä jos jäädyn tilanteessa, mutta asia jää vaivaamaan? Miten opetella palaamaan vaikeisiin tilanteisiin?
 9. Aggressio parisuhteessa ja perheessä. Mikä merkitys vihan sanoittamisella on parisuhteen hyvinvoinnille? Miten ottaa kumppanin vihaa vastaan? Mikä merkitys aggressiolla on parisuhteen seksuaalisuuteen? Lapsen aggression kohtaaminen. Monet äidit pelkäävät omaa aggressiotaan ja pelkäävät sen vaikutusta omiin lapsiin. Miksi piilotettu viha voi olla toisinaan vielä vaarallisempaa? Miten puhua omista hankalista tunteista perheessä?
 10. Aggressio ystävyyssuhteissa ja työpaikoilla. Kateus, kilpailu, vertailu problematiikat, konfliktit, selvittely, tuki ystävyyssuhteissa. Miten pitää ystävyyttä yllä? Miten selvitä konfliktitilanteista? Millainen olet ystävänä? Miten alas painettu viha vaikeuttaa työssä viihtymistä? Miten puuttua itseen kohdistuvaan suoraan tai epäsuoraan vihaan? Miten olla itse suorempi ja selkeämpi ystävyys- ja työyhteisöissä?
 11. Itsehoitokeinoja. Miten rauhoittaa itseä ja toista? Miten toimia, kun raivo alkaa ottamaan valtaa esim. lasten kanssa? Itsemyötätunnon lisääminen itseä kohtaan ja tätä kautta myös muita kohtaan. Psykologinen turvallisuus-mitä se tarkoittaa ja miten sitä lisätään?
 12. Päätöslive 7.3 klo 18.30